Он-лайн Политика за защита на данните на ЕНИВЕЛ ЕООД , с ЕИК 201309197 и адрес: гр.София, п.к.1407, р-н Лозенец, бул.Никола Вапцаров No 27, ет. партер. ЕНИВЕЛ ЕООД е Администратор на Вашите лични данни получени през този сайт! Можете да се свържете с нас и управителя г-жа В.Йорданова по телефон на: +359 2 9622082 или чрез имейл на privacy@luxbonbon.com, където можете да зададете Вашите въпроси, свързани със  защитата на личните данни!

ЕНИВЕЛ ЕООД зачита Вашите лични данни. Ние като администратор на лични данни събираме и обработваме определена информация за физически лица. С настоящата политика искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и за какво тази информация ни е необходима. Тази политика за защита на данните е достъпна в долната част на всяка страница на този сайт.